Zajímavé...

Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 13, 22 - 30) pokračuje v tématu Ježíšovy cesty do Jeruzaléma, která tvoří kontext jeho nauky.

Lukáš se sice zmiňuje o tom, že Ježíš procházel městy a vesnicemi, ale neuvádí název ani jedné lokality. Je jasné, že evangelistovi nejde o geografické údaje, ale o rozhodnost, s níž Boží Syn kráčí k naplnění poslání, které mu nebeský Otec svěřil. Jeho učedníci jsou pozváni kráčet po této cestě a nezastavit se pod Kalvárií.

Zápas o spásu

Otázku o spáse nacházíme i v jiných částech evangelia. Znalec zákona se ptá Krista: "Mistře, co mám dělat, abych byl dědicem věčného života?" (Lk 10, 25) Identickou otázku mu klade i jistý přední muž (srov. Lk 18, 18). V Ježíšově odpovědi o těsné bráně český překlad používá mírný výraz "usilujte". Avšak řecký text obsahuje sloveso "agonízomai" s významem "bojovat, zápasit." Když jde o spásu, nestačí jen se tomu "nebránit". Je nutná naše aktivní účast, zápas, do kterého vkládáme všechny své síly. Můžeme o sobě říci, že téma spásy je pro nás v životě nejvyšší prioritou?

Zavřené dveře

Obraz zavřených dveří známe z podobenství O moudrých a hloupých pannách z Matoušova evangelia (srov. Mt 25, 1 - 13). Výraz "dveře se zavřely" představuje bod zlomu, definitivní rozhodnutí. Odkazuje na svatební hostinu, což je symbolem příchodu Ženicha. Někdy žijeme v naivní představě jakéhosi privilegia, že přece my, kteří jsme "jedli a pili" s Ježíšem a který "na našich ulicích učil", jsme dopředu vyvolení. Máme pocit, že patříme do klubu jeho VIP hostů a to, že jsme zůstali venku, je jen nešťastným nedorozuměním a vše se vysvětlí. Dvakrát zaznívá velmi tvrdá Ježíšova odpověď: "Nevím, odkud jste!" Co vlastně Kristus od nás žádá? Kráčet úzkou cestou a vcházet těsnou branou, dokud je otevřená, tzn. co nejvěrněji uskutečňovat jeho evangelium.

Spása pro všechny

Lukáš nás svým dílem zve vstoupit do dějin spásy, nejdříve přes osobu Krista, kterého představuje jako naplnění dějin Izraele, pak v Církvi, která nese toto Slovo do celého světa. Chce totiž ukázat, že Ježíš není jen naplněním přislíbení pro izraelský národ, ale pro celé lidstvo. Proto je použit obraz o těch, kteří přicházejí ze čtyř světových stran. Lukáš svým evangeliem chce čtenářům ukázat, že Bůh v Kristu nabízí svou spásu všem bez rozdílu a získají ji ti, kteří po ní skutečně touží a vedou zde na zemi boj za její získání.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 23. 8. 2019 naleznete zdeStockSnap, CC0 Creative Commons, pixabay

Sdílet

Související články:
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 23. 08. 2019 | 77 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 409931
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace