Zajímavé...

Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 16, 1 - 13) nabízí Ježíšovo podobenství o nepoctivém správci, který prozíravě myslí na budoucnost.

Pozornost vyvolává otázka, proč Ježíš představuje nepoctivou osobu správce, který okrádá majitele, jako příklad k následování. Je třeba číst biblický text pozorně. Pán Ježíš v podobenství nevyzdvihuje nepoctivost správce, ale jeho opatrnost (řecky frónimos - moudrý, prozíravý), a to ve vztahu k vlastní budoucnosti. Správce určitě nebyl spravedlivý, což v textu vícekrát zaznívá, nicméně si uvědomil, že jeho budoucnost je ve vážném ohrožení.

Prozíravost

Podobenství o nepoctivém správci je třeba číst ve světle série tří podobenství v předchozí 15. kapitole Lukášova evangelia, které požadují od věřících připravenost přijímat hříšníky konající pokání. Sloveso "rozhazovat" použité u správce je stejné jako u marnotratného syna, který promrhal celý otců majetek. To, co změnilo přístup správce, byla hrozba majitele (co to slyším? Vydej počet!). Uvědomil si, že musí něco změnit ve svém životě.

Pro vysvětlení doplním, že 1 bátos (káď) oleje bylo asi 30 až 34 litrů; 1 Koros (Měřice) pšenice bylo asi 390 litrů.

Podobenství má jasný začátek, ale má dva konce. První v Lk 16, 8 je konstatováním: "A pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Neboť synové světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla."
Druhý závěr v Lk 16,9 je aplikací podobenství (přijetí do nebeského domu, tak jako správce chce být přijat do domu (srov. Lk 16, 4): "I já vám pravím: »Dělejte si přátele z nespravedlivého mamonu, aby vás, až pomine, přijali do věčných příbytků.«" Tento verš je již zároveň přípravou na další podobenství o boháči a Lazarovi, které uslyšíme o příští neděli.

Milosrdenství pána

Výraz "děti světla" se nachází i v jiných novozákonních textech (srov. Jan 12, 36; Ef 5, 8; 1 Sol 5, 5). Označuje Ježíšovy učedníky = křesťany. U výrazu "synové tohoto světa" nemějme na mysli někoho druhého, to jsme my sami. Ve světských věcech si dáváme pozor, abychom si zajistili budoucnost. Jsme opatrní a prozíraví. Správce nevolá dlužníky kvůli nim, aby jim pomohl, ale kvůli sobě. Tuto prozíravost máme mít i v zabezpečení si duchovní budoucnosti. Pokud Ježíš konstatuje "synové tohoto světa jsou prozíravější", je to kritika do našich řad, že svou duchovní budoucnost nebereme dostatečně vážně (aby vás přijali do nebeských příbytků). Správce není jen opatrný, ale vše vsadil na milosrdenství svého pána. Vždyť sluhům radil okrádat vlastního pána. Prozíravost by mu nepomohla, kdyby nad tím vším nebyla shovívavost a velkodušnost majitele. Tak je to i v našem vztahu k Bohu.

Otázky k zamyšlení

- Bereš vážně otázku své duchovní budoucnosti? Kolikrát konstatuješ - "vím, že bych se měl změnit, polepšit se", ale často je to jen fráze bez konkrétní změny?
,br> - Teprve když si ze své strany udělal vše, aby sis zajistil duchovní budoucnost, můžeš všechno vsadit na Boží milosrdenství. Neděláš to však přesně naopak?

- Bůh s tebou někdy v životě zatřese, aby ses vzpamatoval. Jak bereš tyto Boží signály? Měníš pod jejich vlivem své chování?  


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 20. 9. 2019 naleznete zdegeralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com

Sdílet

Související články:
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 09. 2019 | 103 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www. postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410885
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace