Zajímavé...

Jindřich Tioka - Střípky II.

Druhý díl Střípků od Jindřicha Tioky z Brna je z La Saletty.

Odstrkoval od sebe složitosti života a nechtěl je pustit do úvah, zajímat se jimi mimo období nutnosti. Těžko říci zda jednal správně, ale to, co se mu posléze dostavilo namísto těch rojů všedních zmatených představ a problémů, skoro chápal jako trest. Přišla totiž bolest. Bolest silná, nezahnatelná, a ta nejposvěcenější. Bolest nad ztrátou víry v duších nejbližších přátel.
Jde-li někdo na pouť vyprosit zlepšení situací bratří v jejich vztahu k Nejvyššímu, je to jistotně v prvém úmyslu z nejlepšího, co na světě existuje. Dál už záleží na síle vlastní víry.
Jeho přátelé byli vesměs lidé čestní, dobří a čistí. A když jejich víra zeslábla, ba odešla, nezměnili se. Utopit se je totiž možné i pár centimetrů pod hladinou, dokonce i v umyvadle. Podstata jejich bytí uhnívala tedy přímo od základů. Zloducha patrně přestalo bavit kácet lidské charaktery oklikami přes mravní zpustlost, klam sobectví a paletu variací pýchy. Jakoby měl málo času. Podtínal kořeny, a ostří sekery, z kovu ulitého ve sklepeních materialistických univerzit, se neotupovalo. Měl úspěch. Hořký pach, táhnoucí se z krajin válek a revolucí, zastíral obrazy Madon a vůni světnic posvěceného domova. A nahlodával i důvěru ve zdar v srdci toho, který byl připojen v řetězec tajemné a nutně na zemi vždy přítomné bolesti. Zda skutečná jsou zjevení. La Salettská a jiná, zda má naději na vyslyšení. I když stojíme pevně, naše ruce a hlavy bývají zmítány větry všech směrů. I třtina ve svých spárech svítá zemi. A naše utrpení je skutečné, neboť nevěra je strašnější než smrt. I smrt lidé nazývají dobrou, skonání šťastným. Nevěru nikdy ne.


PřírodaStál v horách před chrámem a hleděl na průčelí poutního místa. Pak vešel, modlil se, prohlédl si, rozjímal. A neudržitelně tažen začal vystupovat serpentinami na stráň. Podivno, že zde, uprostřed skalnatých srázů, zůstávají některé vrcholy oblé a travnaté až přes výšku 2000 metrů nad mořem. Je to pestřejší, radostnější. Zjevení sem přitahuje řady návštěvníků, možná, i aby se podivovaly mnohonásobným nádherám stvoření, které v pustinách hor zvláště vynikají neporušeností a prolnutím rozjímavé samoty. A on měl za sebou i procházky po březích moře i oceánu a cítil, jakoby měl modlitby podpírány základními silami země.
Stavba chrámu La Salettského zapadá harmonicky do horského rámce. Z tmavého kamene vystavěná, neruší ani barevně. Pozdní léto pak vyzdobilo svahy žlutí pampelišek, drobnými zvonky a ostrůvky trsů temnorudých květin mezi klečí a borovicemi. Melaniiny květy dobrého Boha.

Jak stoupal výš, stále nové a jiné vrcholky představovaly Alpy vděčnému pozorovateli. Nezaměnitelné ticho velehor ho zajalo. Byl zcela sám. Přesto se mu zdálo, že slyší kolem sebe kročeje těch, za něž prosil.
A pak, v noci, měl dva zvláštní sny. Před půlnocí se mu zdálo, že je také nevěřícím. Nijak se tím netrápil, považoval se za přirozeně dobrého a nechtěl dumat nad záhadami života. Přesto třikrát denně, tedy za svítání, když zvonili poledne a když se soumrak vplížil do odpoledních hodin, zacloumalo jím silné nutkání k někomu se rozběhnout, obejmout ho a zeptat se, kterým směrem kráčí.
Po půlnoci druhé vidění: byl sám sebou. Avšak svíravý pocit nad trudnou skutečností hnal jej do chrámu k vášnivé prosbě o okamžitou pomoc. A když vychrlil své naléhání, byl dotázán, zda nalezl kytici nenápadných horských květů, aby za pomoci jejich vůně dal vtrhnouti poznání spravedlnosti do duší bratří a sester. Tu povzdechl a musil přiznat neúspěch, nenalezení, únavu, nepřízeň počasí, nedůvěru, nepozornost. I hlas, který k němu mluvil, se zadrhl povzdechem. Avšak ten povzdech mohutněl, zmelodičtěl, rozděloval se a pln laskavosti vtékal do domovů a zvonil nad cestami.


Sdílet

Související články:
Jindřich Tioka - Střípky IV. (24.02.2012)
Jindřich Tioka - Střípky III. (20.02.2012)
Jindřich Tioka - Střípky I. (15.02.2012)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 17. 02. 2012 | 3906 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1686 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (1223 hl.)
 
Je to bláznovství (1214 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (1263 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1796 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (1259 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (1091 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 9532
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace