Zajímavé...

Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek Třetí postní neděle (Lk 13, 1 - 9) přináší Ježíšovu výzvu k pokání, které není určeno pouze pro tzv. velké hříšníky, protože před Bohem jsme všichni hříšníci a všichni potřebujeme jeho odpuštění.

"Každý člověk zemřít musí", zpívá se v jedné pohřební písni. Pokud člověk umírá "nasycený životem", tzn. ve vysokém věku, jeho odchod navzdory smutku bereme jako jistou zákonitost. Hůře se však vyrovnáváme, když smrt je náhlá, nečekaná, ba až násilná. Pán Ježíš v nedělním úryvku zmiňuje hned dva konkrétní příklady nečekané smrti. Prvním je násilná smrt a druhým nešťastná událost s následkem smrti. V takových situacích se obvykle ptáme "proč musel zemřít?" A hledáme odpovědi. Tak nečekané úmrtí dokáží otřást člověkem a jeho vírou.

Výzva na změnu života

Můžeme hovořit s použitím názvu díla Dostojevského o souvislosti mezi "zločinem a trestem?" Je násilná či nečekaná smrt trestem za předchozí hříchy? Možná to byli poutníci, kteří se vrátili z Jeruzaléma a nyní Ježíšovi a zástupům kolem něj pověděli, jak Pontius Pilát smísil krev Galilejců s krví obětních zvířat, které přinášely v jeruzalémském chrámu. Vyvolali Galilejci v Jeruzalémě snad nějakou vzpouru? Kromě Lukášova evangelia nemáme v historických pramenech žádnou zmínku o tomto hrozném činu římského prokurátora, který spravoval Judsko v letech 26 - 36 po Kr. Avšak z díla židovského historika Josefa Flavia (37 - 100 po Kr.) se dozvídáme, že Pilát nechal v roce 35 po Kr. povraždit Samaritány na hoře Gerizim. Krutost mu tedy nebyla cizí. Římané byli velmi citliví na vzpoury a nepokoje, které nejednou řešili krvavým způsobem.

Druhým příkladem je nešťastná událost, když u vodní nádrže Siloe v Jeruzalémě spadla kamenná věž a usmrtila 18 lidí. Ježíš rozhodným způsobem odmítá tehdy rozšířený názor, že smrt je odplatou za spáchané, známé nebo skryté hříchy. Boží Syn však zve své posluchače, aby události, které se odehrály, četli hlouběji. Otázka proto nestojí, kdo je větší nebo menší hříšník, protože před Bohem jsme všichni hříšní a všichni potřebujeme konat pokání.

Smrt je chvílí, kdy se jakoby zastavil čas. Připomíná nám naši křehkost. Nemáme život tak suverénně v rukou, jak si to nejednou myslíme. Proto je třeba častěji se zastavit a popřemýšlet nad vlastním životem, hodnotami, vztahy. Stále je čas přehodnotit a změnit dosavadní přístup. Slovo "pokání" v jeho řeckém významu "metanoia" znamená právě toto "změnu smýšlení".

Přinášet úrodu

Co je úkolem stromu? Urodit, přinést ovoce. Tehdy je užitečný a naplnil své poslání. Podobenství o fíkovníku, který navzdory vynaloženému úsilí nepřináší úrodu, je symbolem lidského života. Nežijeme jen pro sebe. Ovoce je symbolem užitečnosti pro druhé, ale i zárukou budoucnosti, neboť plody v sobě obsahují semínka pro další život. Podobenství je snadno čitelné. Bůh nám dal život, ale ve své lásce posílá vinaře - svého Syna, aby zachránil lidstvo, aby zachránil každého člověka. Zmínka o třech letech je asi odkazem na tři roky Ježíšova veřejného působení. Boží Syn nás dnes vyzývá k pokání. Zve nás k té prvotní spolupráci s Bohem, ke které jsme byli stvořeni a povoláni, protože tehdy najdeme vlastní štěstí. "Pane, nech ho ještě tento rok" jsou Ježíšovou modlitbou k Otci za nás.

Při životních jubileích máme ve zvyku děkovat za různé věci. Nejčastěji za zdraví, rodinu, děti ... Existuje dar, bez něhož by ty ostatní neexistovaly. Je to dar času, který nám Bůh dává. V souvislosti s postním obdobím můžeme hovořit ještě více o daru času na změnu života a návrat k Bohu.

Ať náš život Ježíšova učedníka je požehnáním pro druhé. Dokud máme čas, přinášejme ovoce naší víry, jak říká apoštol Pavel: "Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti tomuto zákona není." (Gal 5, 22 - 23)


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 22. 3. 2019 naleznete zde

CC0 Creative Commons, pixabay.com/

Sdílet

Související články:
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 22. 03. 2019 | 409 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410812
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace