Zajímavé...

Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 6, 27 - 38) přináší pokyny Pána Ježíše pro ty, kteří jeho poselství berou seriózně a chtějí podle něj žít.

Nosným tématem úryvku je láska k nepřátelům.

Přitom je důležité, že nejde jen o nějaké dohodnuté společenské chování. Východiskem laskavého postoje je snaha věřících napodobovat Boha, který "je dobrý k nevděčným i zlým" a je milosrdný Otcem ke všem.

Milujte své nepřátele

Židovská anekdota uvádí, že za rabínem Hilelem Starším (žil v letech 110 před Kr. - 10 po Kr.) přišel člověk, který se chtěl obrátit na židovství. Požádal rabína, aby mu shrnul učení Tóry, dokud vydrží stát na jedné noze. Hilel mu tehdy odpověděl: "Co nechceš, aby lidé dělali tobě, nedělej ani ty jim. To je shrnutí celé Tóry. Ostatní je jen výklad. Jdi a nauč se to." Evangelista Lukáš zachytil tuto zásadu, kterou nazýváme zlaté pravidlo, i z Ježíšových úst v pozitivní formulaci: "Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak dělejte i vy jim!" (Lk 6, 31) Láska k druhému člověku vychází z poselství knihy Genesis, která říká, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu. Nemůžeme mluvit o lásce k Bohu a přitom mít v nenávisti jeho obraz, kterým je každý člověk. Křesťanství navíc zdůvodňuje lásku ke každému i tím, že samotný Boží Syn se stal člověkem. Nenávidět druhého by znamenalo nenávidět Krista: "Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili." (Mt 25, 40)

K druhým lidem nestačí zaujmout pouze pasivní postoj. Od svých následovníků Kristus očekává aktivní přístup. Je vyjádřen jeho výzvou: "Vám, kteří mě slyšíte, pravím ..." (Lk 6, 27) Ne každý se ztotožní s Kristovým evangeliem. Je určeno pro ty, kteří ho chtějí následovat. Tento aktivní postoj Ježíš zdůrazňuje učedníkům mnoha slovesy v rozkazovacím způsobu: milujte, dělejte dobře, žehnejte, modlete se. Je to reakce na nenávistný přístup ze strany druhých: Nenávidí vás? - Milujte!; Proklínají vás? - Žehnejte!; Potupují vás? - Modlete se!

Novost Kristova poselství

Cestu nenásilí a neodporování zlému najdeme i v řecko-římské literatuře, v dílech Cicera, v stoické filozofii atd. Ve Starém zákoně se ve vztahu k nepřátelům setkáme spíše s výzvami zdržet se nenávistného jednání: Neraduj se z neštěstí druhého, zdrž svůj jazyk, neodplácej se zlým za zlé, nevyhledávej hříšníky apod. V tomto představuje křesťanské poselství výrazný posun. Pro Krista jen nereagovat je nedostatečný postoj podobný hříšníkům a pohanům, neboť znamená nepochopení a nepřijetí Božího království, které ohlašuje. Důležité je dobrem přemáhat zlo.

V nedělním úryvku tento aktivní přístup Ježíš vysvětluje konkrétními příklady: "Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A tomu, kdo ti bere plášť, nech mu šaty. Každému, kdo tě prosí, dej a pokud ti někdo něco vezme, nepožaduj zpět." (Lk 6, 29 - 30) Vrcholným příkladem pro křesťanství je samotný Kristus, který na kříži odpouští svým nepřátelům. V této linii Skutky apoštolů vykreslují prvního mučedníka Štěpána jako vzor správného následování svého Mistra. V tomto duchu pokračovaly generace světců. Osvojit si Ježíšovu nauku a postoje zůstává trvalým závazkem i pro nás. Pokud chceme být věrni jeho evangeliu a neředit ho vlastními interpretacemi, není jiné cesty.

Být jako Otec


Slovo "křesťan" se odvozuje od slova "Kristus". Křesťan je ten, který patří svým životem a chováním Kristu a usiluje se s ním ztotožnit v duchu slov apoštola Pavla: "Vždyť pro mě život je Kristus." (Flp 1, 21); "Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus." (Gal 2, 20) Chci však ukázat ještě na jednu pěknou podobnost jména "křesťan" s řeckým přídavným jménem "Chrestos", což v překladu znamená "dobrý". Pán Ježíš mluví o této vlastnosti jako o vlastnosti Boha. Pro křesťana principy jeho života a chování nevycházejí z pravidel, která si odhlasovala většina. Principem je Bůh, který je "Chrestos" - "dobrý" a "oiktírmon" - "milosrdný". Buďme syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby.


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 22. 2. 2019 naleznete zde

volné dílo, commons.wikimedia.org

Sdílet

Související články:
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 22. 02. 2019 | 474 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 409851
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace