Zajímavé...

Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 14, 25 - 33) nabízí dvě podobenství, na kterých Ježíš ilustruje náročnost povolání následovat ho.

Člověk může být Ježíšovým učedníkem, pouze pokud nenávidí své rodiče a sourozence (srov. Lk 14,26). Sloveso "nenávidět" (řecky miséo) v této větě je semitizmus a má význam "jednoho milovat méně než druhého". Ježíšův učedník musí méně milovat rodiče, sourozence atd., než samotného Ježíše. V podobném duchu je třeba chápat slova o nesení kříže v dalším verši: "A kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem." Znamená to, že ten, kdo chce Krista skutečně následovat, musí být připraven přinést oběti.

Stavba věže

Věž byla běžná stavba ve starověku. Mohla mít vojenský, obranný nebo zemědělský účel (například sýpky, sklad, ochrana před útokem nepřítele). Příklad stavby věže byl proto posluchačům velmi dobře známý a srozumitelný. Pokud je věž nedokončená, vypadá směšně a pro jiné je terčem posměchu. Boží Syn chce říci: Když jde o duchovní věci, nikdy nezačínejte věci bez hluboké úvahy. Nedokončená věc je horší než započatá. To platí i pro tak vážnou věc jako rozhodnutí být Ježíšovým učedníkem: "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království." (Lk 9,62) Nemáme být polovičatými lidmi evangelia, neboť budeme na posměch a posměchu vystavíme samotného Krista.

Vojenská výprava

Podobenství vytváří dvojče s předchozím podobenstvím. V něm se majitel snaží vyhnout posměchu, když stavbu nedokončí. V tomto podobenství králi jde o mnohem větší zodpovědnost, jde o životy jiných. Může kvůli své nerozvážnosti vystavit smrti 10 000 svých vojáků? Podobenství tedy vyznívá ještě naléhavěji a vážněji ve srovnání s předchozím. Posluchači dobře rozuměli i tomuto podobenství, protože ve Starém zákoně je mnoho příkladů válečného tažení a porážek v dějinách samotného židovského národa. Uspět s 10 000 vojáky proti tomu, kdo jich má 20 000, je možné, pokud jsou vojáci lépe vycvičeni; mají lepší výzbroj nebo král najde to druhé vojsko nepřipravené a zaskočí ho nečekaným útokem. To vše musí král promyslet. Důraz se klade na větu: "Copak si nejprve nesedne a neporozmyslí?" Sloveso "sedne si ..." zdůrazňuje, že nejde o nějaké chvilkové nepromyšlené rozhodnutí učiněné "za pochodu", ale velmi pečlivě zvážené rozhodnutí, přijaté se všemi důsledky. Když jde o duchovní věci, buď moudrý, uvaž všechny důsledky, co znamená pro tebe rozhodnutí být Ježíšovým učedníkem, protože můžeš nadělat velkou škodu. Chceš opravdu být Ježíšovým učedníkem?

Tato slova mohou znít možná pohoršlivě, jakoby Ježíš odrazoval někoho od toho, aby ho následoval. Ale z evangelií známe příklady, že Ježíš nedovolil stát se jeho učedníkem. "Když Ježíš nastupoval na loď, prosil ho ten, jehož předtím trápil zlý duch, aby směl zůstat s ním. On mu to nedovolil, ale mu řekl: "Jdi domů ke svým a vypravuj jim, jak veliké věci ti učinil Pán a jak se nad tebou slitoval." "(Mk 5, 18 - 19) Ježíšovo zamítnutí bylo pro jeho dobro! Máme i případy, kdy samotný uchazeč se rozhodl nenásledovat ho: "Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!" On při tom slově zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl velký majetek." Být Ježíšovým učedníkem není pro každého: "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království." ( Lk 9, 62)  

Otázky k zamyšlení

- Bůh chce od tebe osobní svobodnou odpověď. Neskrýváš se za zvyky a mínění lidí a podle toho upravuješ své chování a názory i ve vztahu k evangeliu?

- Nepraktikujete svou víru jen pod vlivem přijaté tradice z rodiny nebo z okolí? Je to tvé svobodné rozhodnutí, za kterým si stojíš se všemi důsledky?


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 30. 8. 2019 naleznete zdegutierrez, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 07. 09. 2019 | 175 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www. postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 410864
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace