Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Tridentský koncil, volné dílo, sl.wikipedia.org Konec roku 2019 byl pro Katolickou církev obdobím významných výročí událostí, které poznamenaly život katolíků na celém světě. Patřilo k nim i 475. výročí svolání Tridentského koncilu (1545-1563), které připadlo na 19. listopad 2019.

Ukaz("text"); ?>