Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

foto z: jenikov.net Jedním z mnoha významných pozitiv, které přinesl Druhý vatikánský koncil v oblasti liturgie, byl návrat k přijímání pod obojí způsobou, které existovalo v římské liturgii od nejstarších dob až do roku 1624, kdy bylo přijímání z kalicha na více než tři století zakázáno v celé Římskokatolické církvi. I když v období 12.-13. století začalo přijímání kalicha věřícími na křesťanském Západě stále více ustupovat, do té doby mělo v římské liturgii nezpochybnitelné místo.

Ukaz("text"); ?>