29. setkání mladých v Medjugorje

Autor: Hanka Jahodová <yahudka(at)gmail.com>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 16. 07. 2018

m

„Drahé děti, kdybyste věděli, jak Vás miluji, plakaly byste radostí.“
věta z poselství P. Marie z Medjugorje


Srdečně zveme všechny mladé a taky mladé duchem na 29. Setkání mladých do Medjugorje , což je poutní místo, kde se Panna Maria zjevuje již 37 let šesti vizionářům.
Toto setkání mládeže se uskuteční od 29. 7. do 7. 8. 2018.

Bližší informace Vám poskytne:
Jan Němec - tel.: 731 604 178, email: nemecjan3(at)seznam.cz

Více se dozvíte na plakátku ke stažení zde.

Aktuální a podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.medju.blog.cz

Na Facebooku můžete sdílet událost:Mladifest 2018

Oficiální videozáznam:

Na cestě tam i zpět Vás čeká koupání v moři na Makarské riviéře a návštěva Chorvatských Lurd. V Medjugorje na Mladifestu si přijde každý na své. Čekají Vás přednášky o víře, svědectví, tanec, adorace, klanění kříži, výstup na kopec Podbrdo, kde se vizionářům 24. 6. 1981 Panna Maria poprvé zjevila a Modrý kříž a jako završení Mladifestu je výstup na horu Križevac, kde je kříž s ostatky sv. kříže a slouží se zde mše sv. s mládeží poslední den Mladifestu při východu slunce v 5 hod. ráno.


m1m2m3m5m6m9m10m11m12m13m14Velkým a nepopsatelným zážitkem je slavení mše svaté, Eucharistie, kde je přítomno více jak 100 kněží a více jak 35 000 lidí z celého světa. Neopakovatelná atmosféra plná zpěvů, radosti ze vzkříšení, nadšení a taky zbožnosti, se jen tak nedá popsat a přenést přes video záznam, ale musí se zažít.Velice inspirativní, plná naděje a povzbuzení je návštěva komunity Cenacolo, kde se skrze práci a modlitbu uzdravují drogově závislí - chlapci a dívky. Sami podávají osobní svědectví poutníkům a každoročně se představují s divadelním představením, které je na profesionální úrovni.

Mládež a lidé se sem sjíždějí téměř z celého světa a nacházejí, upevňují, opět nalézají a prohlubují zde víru a radost ze vzkříšení.


m4


Je to místo odpuštění, místo prožití a zároveň pochopení svátosti smíření a slavení Eucharistie. Místo, kde cítíte, že jste členem jedné rodiny, církve. Jde o silné zážitky doteky Boha, uzdravení a proměny, které se nedají dát do slov, „musí“ se zažít a prožít. Vřele všem doporučuji a těším se na viděnou.


m7
Krátký souhrn poselství Panny Marie z Medjugorje:
„Drahé děti, volám vás k osobnímu obrácení. Tento čas je pro vás!
Bůh nemůže bez vás uskutečnit svůj plán.
Drahé děti, vzrůstejte den po dni modlitbou stále blíž k Bohu.“
„Ať lid pevně věří a ať se ničeho nebojí!“ „Dávám vám zbraň proti Goliášovi, hle, vašich 5 kamenů: modlitba růžence - modlitba srdcem,
Eucharistie,
četba Písma sv.,
půst o vodě a o chlebu ve středu a v pátek,
měsíční zpověď“
„Drahé děti, kdybyste věděli, jak moc vás miluji, plakali byste radostí.“
„Přeji si, aby každý z vás byl pod mým mateřským pláštěm.“
„Mír, mír, mír. Mír musí zavládnout mezi Bohem a člověkem a též mezi lidmi!"
„Modlete se, modlete se, modlete se. Modlete se za pastýře.“ „Děkuji Vám, že jste přijali moje pozvání.“


Panno Maria Královno Míru, oroduj za nás.


m10m11m12

Pozn. autora textu: Vzhledem k tomu, že zjevení neskončila, není možné, aby se církev vyjádřila k pravosti či nepravosti těchto zjevení. Ale v obsahu poselství nebyl nikdy žádný blud, tedy rozpor s učením Církve. Ale církevní představitelé a osoby mají různé osobní názory na průběh těchto zjevení. Panna Maria jednoduše vybízí k obnově vztahu člověka s Bohem, k obrácení a k plnění povinností stanovených církví - papežem a kněžími, potažmo Kristem.

Zdroj:

Text: Hana Jahodová, www.verite.cz, Video: youtube.com, Foto: google.com, medjugorje.hr

Více o Medjugorje naleznete na:
http://www.verite.cz/ - český jazyk
http://www.medjugorje.org/
http://www.medjugorje.hr/
http://www.tel.hr/medjugorje