17. myšlenka z encykliky Redemptoris missio

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 01. 10. 2017

Myšlenka sv. Jana Pavla II. z encykliky - REDEMPTORIS MISSIO
PROČ MISIE? ODPOVÍDÁME S VÍROU A ZKUŠENOSTÍ CÍRKVE: OTEVŘÍT SE KRISTOVĚ LÁSCE ZNAMENÁ PRAVÉ OSVOBOZENÍ. V NĚM – A POUZE V NĚM JEDINÉM – BUDEME OSVOBOZENI OD KAŽDÉHO VZÁJEMNÉHO ODCIZENÍ I OMYLŮ, OD OTROCTVÍ, DO KTERÉHO NÁS UVRHUJE MOC HŘÍCHU A SMRTI. KRISTUS JE SKUTEČNĚ "NÁŠ POKOJ" (EF 2,14) A "KRISTOVA LÁSKA NÁS NUTÍ" (2 KOR 5,14), TA KRISTOVA LÁSKA, KTERÁ DÁVÁ NAŠEMU ŽIVOTU SMYSL A RADOST. MISIE JE TEDY OTÁZKA VÍRY, JE SPRÁVNÝM UKAZATELEM NAŠÍ VÍRY V KRISTA A JEHO LÁSKU K NÁM.