Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: http://faraslatina.sk, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

gracemazzaurbanski, CC0 Public Domain, pixabay Nejmilejší Ježíši, ty zakoušíš takovou nevšímavost, lhostejnost, opovržení a nevděčnost za lásku prokazovanou lidem! Hle, my, sklonění před tvým oltářem, usilujeme se zvláštní pobožností odprosit tě za hříšnou nevšímavost a křivdy, kterými lidé urážejí tvé nejlaskavější Srdce.

Ukaz("text"); ?>