Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Stéphane Akkaoui Follow Kafra, statue de St Charbel, CC BY-NC-ND 2.0, www.flickr.com, Uspořádání pobožnosti
1, Novéna se zahájí znamením kříže a úvodní modlitbou ke sv. Šarbelovi
2, Na každý den připadá jeden úryvek z Písma svatého a několik myšlenek z poselství sv. Šarbela, po přečtení doporučujeme chvíli ticha k zamyšlení nad těmito texty
3, Následuje modlitba ke sv. Šarbelovi spojená s konkrétním úmyslem, za který se celou novénu chceme modlit
4, Po invokaci a modlitbě k Bohu je možné přidat litanie ke sv. Šarbelovi
5, Pobožnost každý den uzavírají modlitby:Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci

Ukaz("text"); ?>