Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Těm, kdo už stín hrobu znají, ani těm, kdo pro ně lkají, není slova utěšení krom v tvém svatém zaslíbení.

Ukaz("text"); ?>