Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

kříž-klečící člověk, Public Domain CCO, pixabay.com Pomoz mi Pane,
abych Tě lépe poznal,
abych Tě více miloval,
pak Tě budu odhodlaněji následovat.
sv. Ignác z Loyoly

Ukaz("text"); ?>