Toto mají vědět už nejmenší. Na čápi už opravdu zapomeňte

Autor: Anička Balintová <anna.balintova(at)centrum.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.lifenews.sk, Vydáno dne: 01. 04. 2014

Žádné bajky o čápech, o sexu třeba s dětmi hovořit na rovinu od jejich nejútlejšího věku! Experti Světové zdravotné organizace podrobně popsali, co je třeba učit nejmenších do čtyř let, co předškoláky a co školáky. Další perlička: při výchově v této citlivé oblasti má mít podle nich hlavní slovo "kompetentní osoba", ne rodič.

Příručka Světové zdravotnické organizace, z které by měla vycházet sexuální výchova i v našich školkách a školách, vyvolala pořádný rozruch mezi rodiči i několika odborníky. Co všechno by se měly vaše děti dozvědět a naučit, se dovíte v článku:

Výučba na slovenský spôsob:
Sex skrývame za iné témy

Najdete ho na tomto odkazu:
www.lifenews.sk/content/plus-jeden-de%C5%88-v%C3%BDu%C4%8Dba-na-slovensk%C3%BD-sp%C3%B4sob-sex-skr%C3%BDvame-za-in%C3%A9-t%C3%A9my

Na sexuální výchovu nejmladších upozornila ve více městech (Slovenska) bilbordová antikampaň. Ta cituje z příručky Světové zdravotnické organizace z roku 2010 a ptá se, jestli něco takového chceme.

Adriana Mesochoritisová ze sdružení Možnost volby si však myslí, že jde o určité překroucení faktů. "Vytrhli z kontextu jednu stranu. Příručku si třeba přečíst celou. Je to jen shrnutí, jak informovat o sexu děti různého věku," uvedla. Míní, že příručka děti na masturbaci rozhodně nenavádí. "Ale nemůžeme zavírat oči před dětskou sexualitou, naopak, máme pomáhat pochopit malým dětem jisté věci," dodala.

Kontroverzní billboard a zejména problematika, na kterou upozorňuje, však mnohé rodiče pořádně rozčílila. "Je to nehoráznost něco takového učit malé děti!" Pohoršovali se rodiče, když jsme se jich zeptali na příručku Světové zdravotnické organizace. Rázně se ohradili, aby něco takového bylo součástí vzdělávání školáků, natož předškoláků "Nechceme, aby se naše děti něco takového učili!" Tvrdili rodiče.

Školy mohou mít mimořádné hodiny
Ministerstvo školství tvrdí, že každé škole může nabídnout specifický vzdělávací program, který reaguje na požadavky žáků, rodičů a také regionu. Obsah výchovy k manželství a rodičovství je však již součástí učebních osnov, které používají naše školy."Obsahově v sobě integruje filozofické, sociologické, psychologické a biologické poznatky o manželství, rodinném životě a intimních vztazích," řekl mluvčí ministerstva školství Michal Kaliňák.

Německo
Od roku 1970 je sexuální výchovy součástí učebních osnov. Od roku 1992 je sexuální výchova ve školách povinná ze zákona. V některých školách se žáci dozvědí během výuky něco i o sexuálních polohách.

Francie
Sexuální výchova je v krajině galského kohouta součástí výuky od roku 1973. V osmém a devátém ročníku jsou žákům rozdány i kondomy. V roce 2000 vláda rozdala na středních školách více než 5 mil. letáků k tématu antikoncepce.

Holandsko
V 80.letech rozběhla vláda kampaň za sexuální výchovu dětí, která měla teenagery připravit na tajemství sexuálního života. O sexu učí téměř všechny střední školy a více než polovina základních škol. Z tohoto důvodu patří Holandsko mezi země s nejnižší mírou otěhotnění nezletilých.

Švýcarsko
Rozsah sexuální výchovy závisí od konkrétního kraje, ve kterém se školy nacházejí. Například v Ženevě dostávala děvčata na druhém stupni základní školy rady, které se týkají sexu už od neuvěřitelného roku 1926.

Británie
Sexuální výchova není povinná a rodič může odmítnout přihlásit na ni svoje dítě. Sexuální výchova se učí od 5 let. Počet těhotenství mezi teenagery je jeden z nejvyšších v Evropě a o sexuální výchově se v společnosti vedou dlouhé a zapálené debaty.

Chorvatsko
Chorvatská vláda už uvedla do škol od třetího ročníku základní školy až po ukončení střední školy povinnou sexuální výchovu. Inspirovaná je gender ideologií, jejímž záměrem je otevřít dětem dveře do světa sexu.

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

Bible a my Šumná 2011