PROGRAM PORADNY RUTH TŘEBÍČ - květen - červen 2013

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.trebic.charita.cz, Vydáno dne: 26. 04. 2013

Poradna Ruth v novém ** Úterý 7.5. Spory v rodině – mediace

** 24.-25. 5. VÝCHOVA A VZTAHY V RODINĚ (dvoudenní program)

** Úterý 11. 6. Příběh o kamenné palmě

Programy se vždy konají v prostorách Poradny Ruth Třebíč (přízemí DPS Vltavínská 1376).
Plakátek ke stažení zde! Download...

PROGRAM PORADNY RUTH TŘEBÍČ


Není-li uvedeno jinak, není nutné se přihlašovat - pouze v případě požadavku hlídání dětí při programu nás prosím informujte telefonicky na čísle 605 372 765 nebo prostřednictvím internetové přihlášky na www.trebic.charita.cz v sekci střediska–Poradna Ruth Třebíč.

Úterý 7.5.
Spory v rodině – mediace


Interaktivní kurz pod vedením Mgr. Vladimíry Jůzové. Účastníci se seznámí s principy, pravidly a technikami mediace, které lze využít i pro laické řešení konfliktů mezi lidmi.

Začátek v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

@@@


VÝCHOVA A VZTAHY V RODINĚ
(dvoudenní program)


Na jednotlivé programy v rámci Výchova a vztahy v rodině je nutné se přihlásit na www.trebic.charita.cz.

Příspěvek 30 Kč/1 program, sobota celý den 100 Kč/rodina (příspěvek se netýká promluvy kněze).

Pátek 24.5.

9,30-11,30 Vývoj dítěte od narození do 3 let: beseda s praktickými ukázkami technik na podporu psychomotorického vývoje dětí pod vedením speciálního pedagoga Bc. Zdenky Šrámkové.

Sobota 25.5.

9,00-9,30 Zážitkový program na podporu rodinného života: program pro rodiče s dětmi pod vedením psychoterapeutky Ing. Marcely Blažkové.

9,30–10,00 Promluva kněze Václava Kříže s možností svátosti smíření.

10,00-12,00 Vývoj dítěte a jeho výchova v mladším školním věku: rozdílnost vnímání situací v rodině aneb co očekávají rodiče a co očekává dítě: přednáška zakončená zážitkovým workshopem s prvky artefiletiky pod vedením Mgr. Dagmar Kučerové a Petry Veselé.

13,00-15,00 Praktický život rodiny a vztahy k okolnímu světu: přednáška na témata: vliv rodinného zázemí na manželství, snaha o dobré vztahy s rodiči i s rodiči partnera, potřeba porozumět obdobím vývoje manželství. Lektoři: sociální pedagog Mgr. Milana Vykydalová a psychoterapeut RNDr. Miroslav Vykydal (manželé).

@@@


Úterý 11. 6.
Příběh o kamenné palmě


Terapeutický program pro rodiče s dětmi pod vedením Ing. Marcely Blažkové tematicky zaměřený na překonávání obtíží v životě,
začátek v 17 hodin. Vstupné dbrovolné.

@@@


Poradna Ruth Třebíč
Vltavínská 1376,
674 01 Třebíč

mob.: 605 372 765, 775 613 622

e-mail: poradnaruth.trebic@charita.cz

www.trebic.charita.cz

Plakátek ke stažení zde! Download...

Poradna Ruth Třebíč
"