Nucená "sexuální výchova" - čeká to i naše děti?

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 15. 02. 2012

Salzkotten, 10.2.2012 (kath.net / MEDRUM) - Ředitelka katolické základní školy v německém Salzkottene oznámila rodičům žákyně, že jejich dcera bude násilně přivedena na hodiny sexuální výchovy. Námitky rodičů na ochranu zdravého vývoje svého dítěte učitelka neuznala. Dcera přišla domů úplně šokovaná.

Na základě špatných zkušeností rodiče žákyně základní školy v Salzkottene koncem ledna 2012 požádali, aby je 9-letou dceru osvobodili od účasti na sexuální výchově. Odůvodnění rodičů:

"Účast na těchto hodinách už není pro naši dceru únosná, protože hodnoty se tam nepodávají neutrální, neodpovídá to její zralosti a závažně to ovlivňuje její vývoj. Účastí na tomto vyučování je kvazi duševně znásilněna. Kromě toho tato sexuální výchova neodpovídá té, kterou jako křesťanští rodiče poskytujeme své dceři doma a proto má na dítě šokové účinky. "

Jak rodiče informovali, jejich dcera přišla ze školy domů úplně deprimovaná a odmítala dále navštěvovat sexuální výchovu. Říká, že tam poslouchá "velmi odporné věci".

Sexuální výchova není předmět jako každý jiný


Pro rodiče byly negativní dojmy dcerky pádným důvodem pro to, aby žádali o osvobození svého dítěte z tohoto předmětu. Ředitelku upozornili, že státní sexuální výchova je "předmět zvláštního druhu". Proto byla potřebná pro výuku tohoto předmětu i zvláštní zákonná úprava a je přípustná pouze za určitých podmínek stanovených ústavním soudem. Rodiče v žádosti uvádějí:

"K tomu patří o. i., že školní sexuální výchova musí brát ohled na vývojový stupeň dítěte. Poučení má následovat až poté, co se učitel důkladně informuje o psychologické situaci a stupni zralosti dětí. Zkušenost učí, že právě mladiství se pedagogicky nesprávnou výchovou v oblasti sexuality duševně zraňují a závažně jsou ohrožováni ve svém vývoji. Pokud sexuální výchova může způsobit zranění a poškození u mladistvých, tím spíše u dětí. Takové zranění a poškození nezpůsobuje matematika ani jiný předmět, "zdůrazňují rodiče v žádosti.

Nucené přivedení na vyučování donucovacími orgány


Ředitelka námitky rodičů ignorovala. Na odmítavý postoj žákyně řekla, že se nedá pochopit, co je na obsahu vyučování "odporné" a prohlásila:

"Tento obsah byl řádně představen a vysvětlen podle § 33 odst.. 2 školského zákona na zasedání školské rady. Osvobození z výuky není v mé kompetenci. Rodiče jako zákonní vychovatelé mají povinnost podle § 34-41, 125 zákona postarat se o účast dcery na vyučování. "

Rodičům oznámila, že hodlá dát dítě nuceně přivést na vyučování pořádkovými orgány.

Do 40 dnů donucovací vazby


Jako MEDRUM v minulých letech vícekrát informovala v okrese Salzkotten došlo opakovaně k prinucovacím opatřením vůči rodičům základních škol. Udělili jim velké peněžité pokuty a v některých případech jim udělili dokonce do 40 dnů přinucovací vazby v justičních zařízeních, protože své děti chtěli chránit před škodlivými následky sexuální výchovy a účast dětí na této výuce odmítali. -Zg-

Převzato z www.magnificat.sk, článek naleznete zde.Můžete si přečíst i starší článeky:

Nabídka ředitelům škol pro děti a autoři sexuální výchovy


Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu