Ježíš Nazaretský II. od Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. vyšel česky

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: http://claritatis.cz, Vydáno dne: 06. 12. 2011

kniha Ježíš Nazaretský II Český překlad druhého dílu knihy Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. Ježíš Nazaretský je již dostupný. Ve středu 9. listopadu jej vydalo – stejně jako první díl - brněnské nakladatelství Barrister and Principal

Druhý díl pojednává o nejzávažnější části novozákonního svědectví: o Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání – a hledá odpovědi na otázky: Proč Ježíš musel zemřít? Co znamená zmrtvýchvstání? A co to znamená pro nás?

Metodologicky se dílo hlásí k hermeneutice víry, která zodpovědně zachází s historickým poznáním, ovšem na první místo klade tajemství zmrtvýchvstání, základ křesťanské naděje – zde se rozhoduje o tom, jak podotýká Benedikt XVI., „zda Ježíš jen byl, anebo zda také je.“

Kniha, byť je slovem do odborné teologické debaty, míří obsahem i stylem k širšímu publiku a – jak praví autor v předmluvě - „snad bude k užitku čtenářkám a čtenářům, kteří chtějí Ježíše potkat a uvěřit mu.“

Převzato z http://claritatis.cz, článek naleznete zde.

kniha Ježíš Nazaretský II